Vocabulary

کتابهای کمکی برای تقویت لغت (Vocabulary) زبان انگلیسی

کتاب های Oxford Word Skills مجموعه ای جدید و مکمل برای کتابهای American English File از انتشارات آکسفورد است که در ۳ سطح طراحی شده است. طی این مجموعه زبان آموزان کلمات و عبارات مورد نیاز خود در ۳ سطح مبتدی، متوسطه و پیشرفته را یاد خواهند گرفت. این مجموعه یکی از مجموعه های منظم،پر کاربرد و بروز در این زمینه می باشد که شامل عبارات و جملات کنایی / آرایه های ادبی و واژگانی است که امکان دارد زبان آموزان آنها را در جایگاه واقعی خود به کار نبرند.