Reading

کتابهای داستان زبان انگلیسی در Level های مختلف

در این بخش کتاب های داستان جذابی از سری انتشارات معتبر آکسفورد (Oxford Book Worms) به همراه فایل صوتی به تفکیک سطح قرارداده شده است که زبان آموزان می توانند جهت انجام فعالیت های کلاس یا برای تمرین بیشتر دو مهارت Reading و Listening از آنها استفاده کنند.

دانلود Summary Sheet