Reading

تمرین های کمکی برای تقویت Reading زبان انگلیسی

این بخش مملو از متونی کوتاه و جالب درباره موضوعات متنوعی است که به تفکیک در دو سطح متوسط و فوق متوسط تهیه شده اند. زبان آموزان می توانند با خواند این متون و پاسخ دادن به سوالات درک مطلب آن توانایی خواندن خود را بهبود بخشند.