Listening

داستان کوتاه برای تقویت زبان انگلیسی

در این بخش داستان هایی جذاب هرکدام در قالب یک کتاب به نحوی خاص طراحی شده است که زبان آموزان سطوح مبتدی و پیش متوسط می توانند با مشاهده کتاب و در عین حال گوش دادن به فایل صوتی مربوطه اطلاعات حذف شده از هر صفحه را تکمیل کنند.