Grammar


کتابهای کمکی برای تقویت گرامر زبان انگلیسی

این سوال همیشه در ذهن اکثر زبان آموزان وجود دارد که چگونه از کتاب های گرامر استفاده کنند یا اصلا چه کتابی را انتخاب کنند. درک این حقیقت که زبان ابزاری برای ارتباط است کمک می کند تا بتوانیم کتاب گرامر مورد نظر را بر اساس کاربردی بودن محتوی و نحوه ارائه مطالب ارزیابی کنیم. در یادگیری ساختار هر زبان توجه به کارکرد آن ساختار در استفاده روز مره و رسمی از همیت ویژه ای برخوردار است. از این رو کتاب گرامری مفید ترین خواهد بود که بتواند نه تنها گرامر بلکه شیوه استفاده کردن از گرامر را نیز به ما آموزش دهد. کتبی که در این بخش گنجانده شده اند کاربردی ترین کتب موجود در حوزه آموش گرامر بوده و علاوه بر آموزش نکات گرامری، کاربرد های هر نکته را نیز با استفاده از مثال ها روزمره و تمرین های ملموس برای زبان آموزان روشن میسازند.