Services


Writing Correction

تصحیح رایتینگ (IELTS - TOEFL iBT Writings)

گروه مجموعه آموزشی تایم بمنزله بالا بردن سرعت پیشرفت آموزشی و تسهیل امور نوشتاری تمامی علاقمندان به زبان، تمامی فایلهای ارسالی Writing را در بخشهای تخصصی واژگان، دستور زبان، ساختار نوشتار، ایده ، منطق و ... در ظرف 48 ساعت مورد بررسی قرار داده و از طریق ایمیل به آنها باز می گرداند. به این منظور ابتدا بایستی از طریق تماس با یکی از مراکز، اقدام به خرید Voucher نمایید. توجه داشته باشید که با هر Voucher حداکثر 350 کلمه می توانید ارسال نمایید.

نمونه تصحیح Writing    برای ارسال Writing از فرم زیر استفاده کنید: