Services


Writing Correction

پرداخت آنلاین

با استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی می توانید وجه و یا شهریه کلاس خود را بصورت آنلاین پرداخت نمایید. توجه داشته باشید که پرداخت آنلاین شهریه در حال حاضر تنها مختص به شعبه دولت (مهرداد) می باشد. برای پرداخت شهریه برای شعب دیگر با شعبه مربوطه تماس حاصل نمایید.

پس از اتمام مراحل پرداخت، شماره پیگیری برای شما ایمیل خواهد شد. در صورت هرگونه مشکل در طی مراحل پرداخت با شماره 22573536 تماس حاصل نمایید.

برای پرداخت آنلاین از فرم زیر استفاده نمایید:در حال حاضر امکان پرداخت آنلاین فراهم نمی باشد.