Services


دوره های برون سازمانی

دوره های ( قراردادی) زبان انگلیسی برای شرکت ها و سازمان ها

گروه مجموعه آموزشی تایم افتخار دارد كه در بخش برون سازمانی خود ارائه دهنده دوره هاي مكالمه ، IELTS ،TOEFL GRE. و ساير دوره ها در دو قالب کلی گروهی و نیمه گروهی باشد(برای حصول حداکثر کیفیت آموزشی کلاسهای گروهی با ظرفیت 8 تا 12 نفر و کلاسهای نیمه گروهی با ظرفیت 4 تا 8 نفر تشکیل می شوند).در این مجموعه پيشرفت علمي زبان آموزان بطور مداوم بررسي شده و سپس با هماهنگي بين اساتيد و مدير آموزش برنامه درسي جهت پيشرفت هر چه بيشتر و سريعتر زبان آموزان به آنها اعلام مي شود.

    دوره هاي مكالمه
  • دوره هاي عادي: 3 روز در هفته،روزهاي زوج يا فرد (90 دقیقه)
  • كلاسهاي نيمه فشرده : 5 روز در هفته هر روز يك جلسه (90 دقیقه)
  • دوره هاي بحث آزاد: دوره مخصوص زبان آموزاني كه سطح زبان آنها در حدمتوسط میباشد و تمايل دارند در يك كلاس گروهي هدفمند براي مهارت گفتاري (Speaking) تمرين داشته باشند که تعداد جلسه در هفته بنا به نیاز سازمان تعریف می شود.

    دوره هاي تخصصی
  • IELTS و TOEFL iBT:جلسه و هفته اي دو جلسه يا چهار جلسه مخصوص زبان آموزاني كه سطح زبان آنها در حدمتوسط میباشد.
  • دوره هاي تجاري (BUSINESS): این دوره مخصوص زبان آموزاني كه سطح زبان آنها در حدمتوسط میباشد بنابه نیاز سازمانها در قالبهای زیر ارایه داده می شوند: