Exams


PET

آزمون PET

هدف از برگزاری آزمون ها در سطوح پیش متوسطه و متوسطه، ارزیابی مهارت فراگیران در بکارگیری آموخته های پیشین در سطح مقدماتی و نیز متوسطه در برقراری ارتباط با زبان هدف و ارزیابی میزان آمادگی برای دوره های بالاتر است. آزمون PET جهت سنجش میزان آمادگی داوطلبان برای تحصیل، فراگیری مهارتهای عمومی و یا کار طراحی شده است.


  اهداف آزمون

  در این سطح از توانایی از داوطلبان انتظار می رود:

 • مهارتهای عمومی زبان انگلیسی را در حد متوسط دارا باشند.
 • اطلاعات مربوط به دوستان، كار و محيط اطراف را به سهولت بفهمند.
 • در تبادل اطلاعات راجع به مسائل پیرامون و نیز در حین تحصیل، مقصود خود را به آسانی بيان كنند.
 • پیرامون موضوعات روزمره و آشنا به سهولت قادر به یادداشت برداری و یا نگارش باشند.
 • از دیگر اهداف این آزمون تشخیص نقاط ضعف و قوت فراگیران در جهت آمادگی برای ورود به سطوح بالاتر می باشد.

  بخش های مختلف آزمون

  امتحانات دانشگاه کمبریج در سطح PETهر سال شش بار برگزار می شود. این آزمون از سه قسمت تشکیل می شود که طی آن مهارت های زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

 • نوشتاری و خواندن( 90 دقیقه)
 • شنیداری (30 دقیقه)
 • گفتاری ( 10 الی 12 دقیقه)

  نحوه ارزیابی آزمون

  مهارت های آزمون PET به ترتیب زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

 • نوشتاری و خواندن( 50% نمره کل)
 • شنیداری ( 25% نمره کل)
 • گفتاری ( 25% نمره کل)
 • رتبه فراگیران بر اساس نمره کل آزمون و در دو سطح قبولی ممتاز و قبولی تعیین می شود.

 • قبولی ممتاز: 100 - 85
 • قبولی: 84 - 70
 • لازم به ذکر است که مدرک بین المللی PET صرفا برای آن دسته از افرادی صادر می شود که بتوانند حد نصاب نمره قبولی (70) را کسب نمایند.