Exams


FCE

آزمون FCE

در این سطح از آزمون ها، ارزیابی مهارت فراگیران در بکارگیری آموخته های دو دوره پیشین و نیز ارزیابی مهارت آنها جهت ورود به دوره پیشرفته است. این آزمون جهت سنجش میزان آمادگی داوطلبان به منظور ادامه تحصیل و مشاغل برگزار می گردد.


  بخش های مختلف آزمون

  امتحانات دانشگاه کمبریج در سطح FCE هر سال سه بار برگزار می شود. این آزمون از پنج قسمت تشکیل می شود که طی آن مهارت های زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

 • خواندن و درک مطلب ( 60 دقیقه)
 • نوشتاری (80 دقیقه)
 • استفاده کاربردی زبان انگلیسی ( 45 دقیقه)
 • شنیداری (40 دقیقه)
 • گفتاری ( 14 دقیقه)

  نحوه ارزیابی آزمون

  مهارت های آزمون FCE به ترتیب زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

 • خواندن و درک مطلب ( 20% نمره کل)
 • نوشتاری ( 20% نمره کل)
 • استفاده کاربردی زبان انگلیسی ( 20% نمره کل)
 • شنیداری ( 20% نمره کل)
 • گفتاری ( 20% نمره کل)
 • رتبه فراگیران بر اساس نمره کل آزمون و در 5 سطح تعیین می شود که دارای سه سطح قبولی A, B, C می باشند.

 • A - قبولی ممتاز - 80% به بالا
 • B - قبولی - 75% تا 79%
 • C - قبولی - 60% تا 74%
 • D - مردود - 55% تا 59%
 • E - مردود - 54% به پایین
 • لازم به ذکر است که مدرک بین المللی FCE صرفا برای آندسته از افرادی صادر می شود که بتوانند حد نصاب نمره قبولی سطح B , A و C را کسب نمایند.