Exams


CPE

آزمون CPE

آزمون CPE پیشرفته ترین امتحان بین المللی ESOL می باشد. این آزمون مختص افرادی است که اهداف شغلی یا دانشگاهی دارند. آن دسته از فراگیرانی که در این سطح از آزمون ها ارزیابی و پذیرفته می شوند، به راحتی قادر خواهند بود در اجتماعات و محافل علمی شرکت کرده و به راحتی ارتباط برقرار نمایند.

پذیرفته شدن در آزمون پیشرفته زبان به منزله تحکیم مهارت های آموخته شده و بکارگیری مطلوب از مهارتها در برقراری ارتباط در سطح پیشرفته است. موفقیت در این آزمون به منزله داشتن مهارت کافی در سطوح عمومی و صلاحیت فراگیران برای ورود به دوره های تخصصی می باشد.

این آزمون از پنج بخش تشکیل می شود که طی آن مهارت های شنیداری، گفتاری، نوشتاری، خواندن و درک مطلب و استفاده کاربردی زبان انگلیسی مورد ارزیابی قرار می گیرد.


  اهداف آزمون

  در این سطح، از داوطلبان انتظار می رود:

 • مهارتهای عمومی زبان انگلیسی را در حد پیشرفته دارا باشند.
 • اطلاعات مربوط به دوستان، كار و محيط اطراف را به سهولت درک کنند.
 • در تبادل اطلاعات راجع به مسائل پیرامون و نیز در حین تحصیل، مقصود خود را به آسانی بيان كنند.
 • یرامون موضوعات روزمره و آشنا، به سهولت قادر به یادداشت برداری و یا نگارش باشند.
 • از دیگر اهداف این آزمون تشخیص نقاط ضعف و قوت فراگیران در جهت آمادگی برای ورود به سطوح بالاتر می باشد.

  بخش های مختلف آزمون

  امتحانات دانشگاه کمبریج در سطح CPE هر سال دو بار برگزار می شود. این آزمون از پنج قسمت تشکیل می شود که طی آن مهارت های زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

 • خواندن و درک مطلب ( 90 دقیقه)
 • نوشتاری (120 دقیقه)
 • کاربرد زبان انگلیسی ( 90 دقیقه)
 • شنیداری ( 40 دقیقه)
 • گفتاری ( 19 دقیقه)


  نحوه ارزیابی آزمون

  مهارت های آزمون CPE به ترتیب زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

 • خواندن و درک مطلب ( 20% نمره کل)
 • نوشتاری ( 20% نمره کل)
 • کاربرد زبان انگلیسی ( 20% نمره کل)
 • شنیداری ( 20% نمره کل)
 • گفتاری ( 20% نمره کل)
 • رتبه فراگیران بر اساس نمره کل آزمون و در 5 سطح تعیین می شود که دارای سه سطح قبولی A, B, C می باشند.

 • A - قبولی ممتاز - 80% به بالا
 • B - قبولی - 75% تا 79%
 • C - قبولی - 60% تا 74%
 • D - مردود - 55% تا 59%
 • E - مردود - 54% به پایین
 • لازم به ذکر است که مدرک بین المللی CPE صرفا برای آن دسته از افرادی صادر می شود که بتوانند حد نصاب نمره قبولی سطح A, B, C را کسب نمایند.