Exams


CAE

آزمون CAE

در آزمون CAE میزان مهارت فراگیران در به کارگیری زبان در سطح پیشرفته و برقراری ارتباط در محیط انگلیسی زبان بصورت Real-life مورد ارزیابی قرار می گیرد. این آزمون برای آن دسته از افرادی مورد استفاده می باشد که متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه های بین المللی می باشند و یا تمایل دارند از زبان در سطح مدیریتی و حرفه ای و یا جهت شرکت در مجامع، جلسات و سمینارها استفاده نمایند.


  اهداف آزمون

  در این سطح، از داوطلبان انتظار می رود:

 • مهارتهای عمومی زبان انگلیسی را در حد پیشرفته دارا باشند.
 • اطلاعات مربوط به دوستان، كار و محيط اطراف را به سهولت درک کنند.
 • در تبادل اطلاعات راجع به مسائل پیرامون و نیز در حین تحصیل، مقصود خود را به آسانی بيان كنند.
 • پیرامون موضوعات روزمره و آشنا، به سهولت قادر به یادداشت برداری و یا نگارش باشند.
 • از دیگر اهداف این آزمون، تشخیص نقاط ضعف و قوت فراگیران در جهت آمادگی برای ورود به سطوح بالاتر می باشد.

  بخش های مختلف آزمون

  امتحانات دانشگاه کمبریج در سطح CAE هر سال، سه بار برگزار می شود. این آزمون از پنج قسمت تشکیل می شود که طی آن مهارت های زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

 • خواندن و درک مطلب ( 75 دقیقه)
 • نوشتاری (90 دقیقه)
 • کاربرد زبان انگلیسی ( 60 دقیقه)
 • شنیداری ( 40 دقیقه)
 • گفتاری ( 15 دقیقه)


  نحوه ارزیابی آزمون

  مهارت های آزمون CAE به ترتیب زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

 • خواندن و درک مطلب ( 20% نمره کل)
 • نوشتاری ( 20% نمره کل)
 • کاربرد زبان انگلیسی ( 20% نمره کل)
 • شنیداری ( 20% نمره کل)
 • گفتاری ( 20% نمره کل)
 • رتبه فراگیران بر اساس نمره کل آزمون و در 5 سطح تعیین می شود که دارای سه سطح قبولی A, B, C می باشند.

 • A - قبولی ممتاز - 80% به بالا
 • B - قبولی - 75% تا 79%
 • C - قبولی - 60% تا 74%
 • D - مردود - 55% تا 59%
 • E - مردود - 54% به پایین
 • لازم به ذکر است که مدرک بین المللی CAE صرفا برای آن دسته از افرادی صادر می شود که بتوانند حد نصاب نمره قبولی سطح A، Bو C را کسب نمایند.


کتاب های تافل دوره آمادگی تافل