Courses


دوره های نیمه گروهی

دوره نیمه خصوصی مکالمه زبان انگلیسی

سیستم آموزشی دوره های مکالمه نیمه گروهی برپایه ارتباط مستقیم وتمرکز بر روی فرایند آموزشی زبان آموزان با تعداد 3 یا 5 نفر در کلاس طراحی شده است. این دوره ها بدلیل تعداد نفرات پایین در کلاس برای زبان آموزان این امکان را فراهم نموده تا با شتابی بالا تر نسبت به دوره های گروهی، مراحل آموزشی را طی کرده ، مهارت مکالمه خود را ارتقا داده و در نهایت به اهداف خود برسند(هر سطح تقریبا بین 2 تا 3 ماه با حضور هفته ای 2 یا 3 جلسه).

در این دوره ها تمامی مهارتهای گفتاری، شنیداری، خوانداری، نوشتاری و در مراحل بالا ترحتی فرهنگی-زبانی به نحوی پوشش داده می شود که فراگیرنه تنها جهت شرکت در دوره‌های IELTS, TOEFL و یا FCE در ظرف زمان کوتاهی آماده شود بلکه از فرایند آموزشی خود نهایت لذت را ببرد. رقابت آموزشی و همبستگی فراگیران در این دوره اهرم بسیار مناسبی برای پیشرفت آنهاست.

در کلاسهایی با فضایی بازتر برای تمرکز بیشتر بر روی مباحث ارائه شده زبان آموزان ترغیب شده تا با محاورهای فرد ی با یکدیگر و یا کارهای گروهی (تحت نظارت استاد) توجه بیشتری به مشکلات آموزشی خود اختصاص داده و در نهایت آنها را سریعتر رفع نمایند. برای فراگیران این دوره سیستم پشتیبانی آموزشی وتمرین های کمکی متناسب با روند آموزشی کلاسی همچنین در نظر گرفته شده که بتوانند هم زمان با برخورداری از سرعت بالای آموزشی، مطالب آموخته شده را مکررا تمرین و در ذهن خودحفظ نمایند.

ثبت نام