Books


Reading Power

معرفی کتاب Reading Power

کتاب Reading Powerیکی از بهترین کتاب ها در حوزه‌ی تقویت مهارتReadingخواندن و درک مطلب در زبان انگلیسی است. با این کتاب می توانید سطح مهارت خواندن و درک مطلب انگلیسی خود را به طرز چشم گیری افزایش دهید. همانطور که می دانید مهارت خواندن یکی از مهارت های اساسی و پایه برای یک زبان آموز می باشد. حال چه این زبان آموز مبتدی باشد و چه حرفه ای خواند و درک مطلب انگلیسی برای وی لازم و ضروری است. این موضوع در جوامعی مثل جامعه ما که در آن زبان انگلیسی به عنوان ForeignLanguageیا همان زبان خارجی شناخته می شود، اهمیت دو چندان می یابد.

همچنین در این مجموعه نکاتی از مهارت خواندن ارایه شده که زبان آموزانان درک بهتر ی رادر امتحان های آکادمیک از نظیر IELTS بتوانند از مطالب داشته و در نهایت با موفقیت ای امتحان را پشت سر گزارند.