Courses


دوره های خصوصی

دوره خصوصی مکالمه زبان انگلیسی

سیستم آموزشی دوره های مکالمه خصوصی برپایه ارتباط مستقیم و نظارت کامل بر فرایند فراگیر می باشد. این روند آموزشی برای آن دسته از زبان آموزانی است که تمایل داشته تمامی سطوح آموزشی را تا حدود سی درصد سریع تر از کلاسهای گروهی طی نموده و در انتها سرعت پیشرفت آموزشی بیشتری را داشته باشند و یا آن دسته از زبان آموزانی که بنا به شرایط زمانی خود نتوانسته از کلاسهای مدون با برنامه زمانی موسسه استفاده کنند.

تاکید این نوع دوره بیشتر بر روی مکالمه بوده و نکات گرامری تنها در غالب مکالمه تدریس می شود بطوریکه زبان آموز در کلاس نکات را تمرین نماید. سرعت این کلاسها را هم می توان متناسب با نیازوهدف و توان زبان اموز تعریف نمود، ولی تمامی تلاشها می بایست صورت گرفته تا کیفیت آموزشی هیچ گاه قربانی شتاب نشده و فراگیر بتواند از هر دو ناحیه نفع ببرد.

از سایر ویژگیهای این نوع دوره می توان به برنامه ریزی مطالعاتی شخصیآن اشاره نمود که زبان آموز قادر خواهد بود با اختصاص زمان منطقی، پیشرفت نسبتا خوبی را کسب نماید، در ضمن هر فراگیردرطی جلسات مشاوره ماهیانه، با میزان پیشرفت خود آشنا شده و درصورت نیاز برنامه جدیدی را دریافت می کند. در ضمن برای فراگیر این دوره سیستم پشتیبانی آموزشی وتمرینهای اضافی و خدمات جانبی دیگری در نظر گرفته شده که بتواند هم راستا با (برخورداری از) سرعت بالای آموزشی،مطالب آموخته شده را مرتبا تمرین و در ذهن خودحفظ نماید.

ثبت نام