Registration


Elementary

تعیین سطح آنلاین زبان انگلیسی

با شرکت در آزمون تعیین سطح می توانید سطح زبان انگلیسی خود را ارزیابی کنید. این آزمون شامل 80 سئوال 4 گزینه ای می باشد.

لطفا پیش از شرکت در آزمون به نکات زیر توجه فرمایید:

  • برای شرکت در آزمون تعیین سطح، ابتدا بایستی ثبت نام نمایید.
  • مدت زمان آزمون تعیین سطح 30 دقیقه می باشد.
  • پس از پایان آزمون تعیین سطح از طرف شعبه مربوطه با شما تماس گرفته خواهد شد.
ثبت نام