Books


Oxford Word Skills

معرفی کتاب Oxford Word Skills

مجموعه ای جدید و مکمل برای کتابهایAmerican English File از انتشارات آکسفورد که در ۳ سطح طراحی شده است. طی این مجموعه زبان آموزان کلمات و عبارات مورد نیاز خود در ۳ سطح مبتدی،متوسطه و پیشرفته را یاد خواهند گرفت. مجموعه های آموزش و یادگیری و تقویت لغات انگلیسی بسیارند ولی این مجموعه یکی از مجموعه های منظم،پر کاربرد و بروز در این زمینه می باشدکه شامل عبارات و جملات کنایی/آرایه های ادبی و واژگانی است که امکان دارد زبان آموزان آنها را در جایگاه واقعی خود به کار گرفته نبرند.

هریک از این سطوح زبان آموزان را قادر خواهد ساخت تا:

  • آشنایی پیدا نمایند با روشهایی که کلمات در نوشتار و یا گفتار ا نگلیسی بکار برده میشوند
  • استفاده از لغات را تمرین نمایند تا یادگیری آنها بهتر صورت گیرد
  • آنچه یاد گرفته اند را بازبینی کنند
  • در خانه بصورت خودآموز و یا کلاس بصورت کتاب کمکی مطالعه کنند
  • آزمون‌های اصلی زبان یاد گرفته و بکار ببرند
  • از تست های بیشتر برای یادآوری و تمرین مجدد لغات و عبارات یادگرفته شده، استفاده نمایند
  • تلفظ این کتاب بر پایه تلفظ بریتیش است و در CD این کتاب تمامی گنجانده شده است

نرم افزاری که همراه هریک از سطوح این مجموعه قرار دارد شامل:

  • یادگیری بیان و تلفظ کلمات
  • تمرین گوش دادن به کلمات و بکار بستن آنها
  • تمرینات اضافی برای تقویت مطالب یاد گرفته شده