Books


Oxford Living Grammar

معرفی کتاب Oxford Living Grammar

بیشتر مشکلات زبان آموزان این است که نمی‌تواند با گرامر مربوط ارتباط برقرار کنند،گرامر در زبان انگلیسی بخشی بسیار مهم و ضروری و لازمهٔ دانستن آن به صورت صحیح این است که فرد توانسته در نوشتن و صحبت کردن بیشتر مهارت پیدا کند. مجموعه حاضر به آموزش دستور زبان در زمینه زندگی روزمره پرداخته است و شامل تمرین های مفید، اصطلاحات، نمونه تصاویر مدرن است. مجموعه حاضر برای آمادگی سازی زبان آموزان برای آزمون FCEKET, PET, می باشد.

این مجموعه تلاش داشته تا زبان آموزان گرامر انگلیسی و زمان استفاده صحیح آن را یادبگیرند، در هر کتاب تعداد زیادی تمرین با درسهای 4 صفحه ای برای هر موضوع گنجانده شده است که در کنار آشنایی با گرامر، زبان آموزان با لغات و اصطلاحات انگلیسی هم آشنا می شوند، پس از هر درس تمرینات بیشمار برای یادگیری بهتر و تکرار بیشتر دستور زبان آموزش داده شده است.

این مجموعه در چهار سطح Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate همراه با تمرینات اضافی در CD نرم افزاری منتشر شده است، برای تمامی زبان آموزانی که تمایل دارند گرامر زبان را در غالب موقعیتهای گوناگون و کاربردی تمرین نمایند. این امر موجب شده تا نکته گرامر آموزش داده شده در ذهن رنگین تر بر جای ماند.