Books


North Star

معرفی کتاب North Star

درجدیدترین ویرایش مجموعه آموزش انگلیسی NorthStar درچند سطح یک دوره بسیار مفید و مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی به شمار می آید . این مجموعه عالی , انگیزه زبان آموزان را برای یادگیری زبان انگلیسی چه برای امتحان TOEFLدر سطح آکادمیک و چه برای نیازهای آکادمیک بالابرده و در تمامی سطوح با یک ساختار یکپارچه و ریتمیک به آموزش مهارت های مکالمه و شنیداری،خوانداری و نوشتاری انگلیسی تمرکز کرده است.

این مجموعه محبوب با تلفیق دانش انتشارات لانگمن و ETS منتشر شده است و ویرایش این مجموعه با مطالب و موضوعات به روز و متنوع , طراحی جدید , تصاویر بیشتر , استفاده از منابع معتبر زبان آموزان را بیش از پیش به چالش انداخته و ذهن آنها را فعال تر و محرک تر میسازد .

رویکرد ساختار محور مجموعه NorthStar به زبان اموزان فرصت و موقعیت بیشتری برای تمرین و تقویت مهارت گفتاری را داده و در زمینه های نت برداری،ارائه مطلب , بحث و گفتگو , سخنرانی , آگهی های خدمات عمومی public service announcement می تواند زبان اموزبه حد خودکفایی و نوآوریرسانده و نیازهای ابتدایی آنها را برای امتحان تافل برطرف میسازد. شایان ذکر است مطالب گردهم آوری شده در این مجموعه کاملا استاندارد بوده از آنجایی که مرکز برگزار کننده امتحانات تافل ETSاین کتاب را به بازار عرضه نموده است.