Levels


Levels

Levels Chart (جدول Level های زبان انگلیسی)

سطوح آموزشی در این مجموعه بر اساس ساختار خاصی طراحی شده اند، این ساختار به طور کامل در قالب یک جدول ارائه شده است. به این منظور ابتدا این جدول را دانلود نموده و برای درک بهتر جدول، توضیحاتی که در ادامه داده شده است را به دقت مطالعه نمایید.

در این جدول نهایت سعی صورت گرفته تا تمامی سطوح آموزشی زبان ٬ کتب سیستم آموزشی مجموعه تایم و سیستم ارزشیابی زبانی اتحادیه اروپا*(CEFR) در قیاس با سطوح و امتحانات دانشگاه کمبریج و ETS قرار گرفته شود به طوری که فراگیران زبان در هر سطحی بتوانند مهارت های خود را در قبل وپس از دوره ارزیابی و برابری کنند. در ضمن برای فراهم نمودن امکان برنامه ریزی دقیق تر برای فراگیران تعداد جلسات مورد نیاز در دو غالب گروهی و خصوصی همرنگ با سطح کتاب مورد مطالعه آورده شده است. فراگیران همچنین توانسته با رجوع به این جدول با تعداد واژگان آموزش هر سطح هم آشنا شوند.

شایان ذکر است مربع های سطر اول واژگان آموزشی هر سطح می باشند که رنگ آنها با سطوح یکسان است. قسمت بعدی جدول با سه شاخص اصلی سطوح (Basic-Intermediate-Advanced )٬ همراه با کتب آموزشی ترسیم شده است. در زیرهرکتب استاندارد ارزیابی اروپایی نوشته شده است کهCEFR برای گزینش منابع مطالعاتی مناسب با سطح آموزش می باشد که در جلد پشتی هر کتاب مندرج شده است.

در زیر این چار چوب استاندارد امتحانات مختلف CAMBRIDGE (سه ردیف اول) و ETS (سه ردیف دوم) به ترتیب آورده شده اند. امتحان اول **ESOL بوده که برای ارائه مدارک و گواهینامه مختلف پایان هر دوره میباشد٬ پس از آن BULTAS جای گرفته که یک امتحان برای مدیران می باشد و سپس IELTS ٬ جای دارد که امتحانی با مبنای انگلیسی بریتانیایی بوده برای تمامی کسانی که قصد مهاجرت به کشورهای وابسته به انگلستان دارند و در زیر آیلتس امتحان تافل در دو شکل کاغذی و اینترنتی گنجانده شده برای تمامی افرادی که تمایل به ادامه تحصیل در کشورهای قاره آمریکا داشته و در نهایت TOEIC قرار دارد که توسط سازمان ETS برگزار می شود و برای سنجش مهارت / دانش فراگیر در محیط های کاری طراحی شده است.

دو ردیف آخر مربع ها هم به ترتیب شاخص تعداد جلسات مورد نیاز برای دوره های خصوصی و نیمه گروهی برای اتمام هر سطح میباشند که به همان رنگ نمایش داده شده اند . لازم به ذکر است تمامی کلمات مخفف، انتشارات های کتب هر سطح همراه با آرم سازمانهای برگزار کننده امتحانهای مربوطه هم در پاورقی تصویر جای گرفته اند.


  CEFR

  عبارت CEFR که مخفف The Common European Framework of Reference for Languages است روشی برای ارزیابی پیشرفت فراگیران زبانهای خارجی است که Council of Europe آن را بین سالهای 1989 و 1996 به عنوان مهمترین بخش برنامه " یادگیری زبان برای شهروندان اروپایی " پایه ریزی کرد. هدف اصلی آن، فراهم نمودن روشی به منظور یادگیری، آموزش و ارزیابی می باشد که در تمامی زبانهای اروپایی به کارگرفته شود. به این دلیل CEFR اساس مشترکی برای توصیف شفاف اهداف درسی، مفاد و متدهای آموزشی زبان های دیگر محسوب می شود.

  CEFR مشتمل بر سه بعد عمده می باشد: فعالیتهای زبانی، موقیتهایی که فعالیتهای زبانی در آن رخ می دهد و تواناییهایی که در زمان قرارگرفتن در آن موقیتها به کارگرفته می شود و به چهار دسته تقسیم می کند: فعالیتهای دریافتی ( فعالیتهای شنیداری و فعالیتهای خواندن و درک مفاهیم )، فعالیتهای تولیدی زبان ( فعالیتهای گفتاری و فعالیتهای نوشتاری )، فعالیتهای تعاملی ( فعالیتهای گفتاری و فعالیتهای نوشتاری ) و فعالیتهای انتقال اطلاعات ( فعالیتهای ترجمه نوشتاری و فعالیتهای ترجمه همزمان )؛

  CEFR دارای 6 سطح مشترک مرجع A1، A2، B1، B2، C1 و C2 بوده تا تسلط فراگیر یا کاربر زبان مورد ارزیابی قرار گیرد. CEFR همچنین آنچه که باید زبان آموز در هر سطح آموزشی (زمینه خواندن و درک مفاهیم، شنیداری، گفتاری و نوشتاری) مورد پوشش قرار دهد، تعریف کرده است. این چهارچوب زبان آموزان را به 3 دسته بزرگ و 6 سطح تقسیم کرده است:


  Basic User / کاربر مبتدی
 • A1 = Breakthrough or beginner زبان آموز مبتدی
 • A2 = Waystage or elementary زبان آموز مقدماتی

 • Independent User / کاربر مستقل
 • Threshold or intermediate = B1زبان آموز سطح متوسطه
 • Vantage or upper intermediate = B2زبان آموز سطح فوق متوسطه

 • Proficient User / کاربر پیشرفته است
 • C1= Effective Operational Proficiency or advanced زبان آموز سطح پیشرفت
 • C2 = Mastery or proficiency زبان آموز مسلط