Levels


IELTS

IELTS Level (سطح آیلتس)

  • آموزش چهار مهارت اصلی گفتاری، شنیداری، خوانداری و نوشتاری در زبان انگلیسی متناسب با آزمون IELTS آکادمیک (برای تکمیل تحصیلات ) و عمومی (کار ، اقامت یا قصد سفر)
  • برنامه ریزی و آماده سازی داوطلب برای کسب نمره حد نصاب مؤسسات و دانشگاه‌ها و مراکز علمیِ مختلف
  • ارائه دوره ها توسط دپارتمان آموزشی تایم کاملاً اصولی در دو مرحله IELTS 1( آشنایی با مبانی ابتدایی و مهارتهای امتحانی در چهار مهارت و تقویت آنها به منزله رفع نقاط ضعف شخصی) و IELTS 2( آشنایی با تکنیکها و مبانی تست زنی و استفاده از دانش و مهارت لغوی، دستوری آموخته در دورهای قبلی) • برگزاری امتحانات شبیه سازی شده تست همراه با جلسات رفع اشکال و توجیهی
  • نظارت مستمر برفرآیند آموزشی فراگیر وبرنامه ریزی مطالعاتی فردی
  • ارائه‌ نمودارهاي تحليلی‌ -آماري‌ پیشرفت فراگیر
ثبت نام