Courses


دوره های گروهی

دوره گروهی مکالمه زبان انگلیسی

سیستم آموزشی دوره های مکالمه گروهی برپایه یادگیری زبان انگلیسی به صورت آکادمیک و کاملاً کاربردیدر چهار مهارتِ گفتاری، شنیداری، خوانداری، نوشتاری نیز می باشد. این روند آموزشی برای آن دسته از زبان آموزانی است که تمایل داشته تمامی سطوح آموزشی را بصورت عادی سه روز هفته زوج یا فرد 1.5 ساعته یا نیمه فشرده سه روز در هفته زوج یا فرد 3 ساعته طی کنند در نظر گرفته شده است.

در این نوع دوره ها تاکید بیشتر بر تقویت سطح زبان عمومی و آماده‌سازی زبان‌آموز جهت شرکت در دوره‌های IELTS, TOEFL و یا FCE بمرور زمان می باشد از آنجایی که تمامی فراگیران فرصت نسبتا کافی برای يادگيری و تمرین مفاهيم هر مبحث آموزشی را در داخل و خارج محيط كلاس دارند.

در این نوع دوره ، بدلیل وجود زمان کافی ،تنوع زیادی در نحوه اداره کلاس وجود دارد، برای مثال ديدگاه آموزش از محتوا مركزی (content centered) به فرآيند محوری (process centered) و يادگيری محوری (learning centered) چرخش داشته و نقش معلم از انتقال دهنده اطلاعات به هدايت كننده ی فعاليتهای يادگيری تغيير یافته تا فراگیران در طول دوران آموزشی خود از تجربه جدیدی بهره ببرند.

ثبت نام