Books


Focus On Vocabulary

معرفی کتاب Focus on Vocabulary

مجموعه Focus On Vocabulary توسط دایان اشمیت و نوربرت اشمیت نوشته شده است که برای زبان آموزان از سطوح متوسطه به بالا مناسب می باشد. مطالعه این مجموعه برای موفقیت در امتحانات دانشگاهی الزامی است. فهرست واژگان این مجموعه مبتنی بر تحقیق جمع آوری شده است (بر اساس 179 میلیون کلمه محیط آموزشی لانگمن و چگونگی کاربرد آنها در زمینه های واقعی). بمنزله کمک به زبان آموزان برای رسیدن به درک کاملتری از واژگان جدید، درهر فصل یک گزیده ای از متن های دانشگاهی ، یک سری از تمرینات در معانی کلمه و خانواده های کلمه (collocations ) جمع آوری شده است.

این مجموعه دردو کتاب یک و دوتالیف شده که در کتاب یک واژگان متوسطه وکتاب دوم واژگان متوسط به بالا گرده آوری شده است، در گزینش سر فهرست لغات این کتاب نهایت سعی شده است که لغاتی متناسب و پر استفاده در غالب موضوعاتی از نظیر تغییرات اجتماعی، رفتار مصرف کننده، منابع طبیعی، و موسیقی برای چهار مهارات زبان آورده شود تا زبان آموزان نه تنها لغات را در متون درک نمایند بلکه خود شخصا توانسته بعضا بسیاری از آنها را در مهارتهای گفتاری و نوشتاری خود بکار برند.

همچنین در این مجموعه راهبردهای جدیدی مانند پردازش اطلاعات از جهات مختلف برای مهارت خواندن ارایه داده شده است تا زبان آموزانان ابزار مورد نیاز برای درک بهتر مفاد علمی و امتحانی را دارا باشند. از دیگر اهداف این مجموعه می توان صحبت ، بحث و نوشتار پیرامون موضوع، ارائه راهنمایی برای استفاده از فرهنگ لغت، اطلاعاتی در مورد ریشه های کلمه و پیشوندها/پسوندها و روش هایی برای گسترش دامنه لغات زبان آموزان رانام برد که در گسترش درک آنها از واژگان نقش بسزایی بازی می نمایند.