Books


CAE/FCE Gold Plus

معرفی کتاب FCE/CAE Gold Plus

کتابهای راهنمای آزمونهای CAE/FCE لانگمن با نام CAE/FCE Gold Plus یکی از منابع راهنمای آزمون های معتبر CAE/FCE می باشد. در این کتب به تفصیل درباره این آزمون و مراحل آن و نیز نحوه گذراندن آن توضیح داده شده است. CAE سرنامکلمات Cambridge Advanced English و FCEسرنام First Certificate in Englishمیباشد.این آزمون توسط دانشگاه کمبریج بنیان نهاده شده و هم اکنون در سراسر جهان برگزار می گردد.

داوطلبان آزمون CAE / FCE باید در سطح فوق متوسطه و پیشرفته ای از دانش زبانی قرار داشته باشند تا بتوانند این آزمون ها را پشت سر بگذارند. پس برای آن دسته فراگیرانی که تمایل به ارتقای سطح علمی خود تا سطح فوق متوسطه دارند FCE و تا پیشرفته CAE را توصیه می کنیم. مجموعه کتاب های CAE/ FCE Gold Plus از انتشارات محبوب و معروف لانگمن یکی از بهترین منابع راهنمای این آزمون ها به شمار می آیند.