Levels


Basic

Basic Level (سطح مبتدی)

  • آموزش پیش ساختارهای زبان انگلیسی از جمله ارکان جمله، کلمات ابتدایی، آشنائی با آهنگ زبان و ...
  • آموزش زبان انگلیسی با ابتدایی‌ترین جملات و دستور زبان در گفتگوها
  • آموزش و استفاده مکرر از جملات کاربردی در گفتار در موقعیت‌های گوناگون مانند احوال‌پرسی، معرفی، آدرس دادن، معرفی اعضای خانواده، اطلاعات کشورها و زبان‌ها، تشریح فعالیت‌های روزانه
  • قرار گرفتن زبان‌آموزان در موقعیت‌های شبیه سازی شده در داخل کلاس و تشویق جهت استفاده از جملات آموخته شده
  • درک ساده و جزئی از متون شنیداری زبان( ازمکالمات رایج حدودا 30 درصدو مکالمات فیلمها 20درصد، سایرمتون تخصصی تر تا 10 درصد)
ثبت نام