About


شعبه دولت (آکادمی زبان مهرداد)

مجموعه آموزشی تایم در شعبه دولت ( آکادمی زبان مهرداد) با قدمتی بیشتر از سایر شعب خود مفتخر بوده میزبان حجم زیادی از فراگیران IELTS و TOEFL iBT و همچنین زبان آموزان مکالمه با هدف تحصیل یکی از دو مدرک فوق می باشد. نهایت سعی به عمل آمده تا تمامی این زبان آموزان در این شعبه از افراد ا بزرگسال انتخاب شده تا با حضور در مسیر دوره های نیمه گروهی و خصوصی با نظارت کامل و دقیق سریعتر گام به سوی اهداف خود بردارند.

  • آدرس:

    چهاراه پاسداران، ابتدای دولت ، نبش مفاخری، پلاک 44، آکادمی زبان مهرداد

  • تلفن:

    36 35 57 22 - 37 14 79 22

  • ایمیل:

    education@time-gr.com