About

رسالت

رسالت مجموعه آموزشی تایم ترویج مهارت زبان و آموزش آن به فراگیران می باشد تا باشد که سایر اهداف پیش روی با کسب این دانش تحقق یابد. این مجموعه مصمم به حفظ و انتشار دانش زبان به فراگیران بوده تا از آن در مراحل مختلف زندگی استفاده نمایند. گروه آموزشی تایم متعهد است تا با کمک فن آوری روز بهترین نوع آموزش را که به دقت مورد بررسی قرار گرفته؛ به ارمغان می آورد. سعی بر این است که تمام اعضا گروه آموزشی خانواده تایم به گونه ای انتخاب و آماده شوند تا بهترین و طبیعی ترین روش آموزشی را با اطمینان خاطر برای زبان آموزان مورده استفاده قرار دهند.


دورنما

گروه آموزشی تایم ارایه دهنده خدمات آموزشی خاص متناسب با کیفیت و پیشرفت حرفه ای دانش زبان است به این امید که بتواند پرچمداره روشهای نوظهورمبتنی بر صرفه جویی در کار و زمان؛ باشد. علاوه بر این با توجه به گستردگی و گوناگونی در توانایی و ضعف افراد و نیز پیشرفت روزافزون دنیای مدرن این خانواده در تلاش است تا خدمات خود را بر اساس نیاز حرفه ای افراد منطبق سازد لذا گروه آموزشی تایم به عنوان پیشرو در این امر به همراه کارکنان با تجربه و دلسوز اقدام به ارایه بهترین و حرفه ای ترین خدمات آموزشی مبتنی بر استانداردهای جهانی نموده است. ما مشتاقانه آرزومندیم که خدمات ما بتواند در اعتلای سطح علمی مراجعین برای نیل به اهدافشان در این دنیای متغیر و پیچیده راهگشا باشد.